Bestron AF357B Deep Fryer מדריך למשתמש

Bestron AF357B Deep Fryer מדריך למשתמש עבור התקן

Bestron AF357B Deep Fryer מדריך למשתמש

תמציות של תוכן

תוכן סיכום בדף לא. 1

AF357BHandleiding friteuse cool zoneDeutschGebrauchsanweisung Fritteuse cool zoneFrançaisMode d'emploi friteuse zone froidEnglishInstruction manual fat fryer cool zoneItalianoIstruzioni per l'uso friggitrice zona coolEspañolManual del usuario freidora cool zonev 111130-07Nederlands

תוכן סיכום בדף לא. 2

HandleidingVeiligheidsvoorschriften - Algemeen• Lees de gebruiksaanwijzing goed door en bewaar deze zorgvuldig.• Gebruik dit apparaat alleen zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing.• Dit apparaat mag niet gebruikt worden door kinderen en personen die door een lichamelijke,zintuiglijke of geestelijke beperking, of gebrek aan ervaring en kennis het apparaat niet veilig kunnengebruiken, tenzij ze instructies hebben gehad over het gebruik van het apparaat door een persoon dieverantwoordel

תוכן סיכום בדף לא. 3

HandleidingNederlands• Zorg ervoor dat de producten goed droog zijn voordat u ze frituurt. Vochtige producten kunnen heteolie of vet hevig doen opspatten. Verwijder zoveel mogelijk het ijs van bevroren etenswaren omspatten te voorkomen.• Plaats niet te veel etenswaren in de frituurmand.• Maak de buitenzijde van het apparaat na gebruik grondig schoon.• Het toestel mag niet in werking worden gesteld door middel van een externe tijdschakelaar, of dooreen afzonderlijk systeem met afstands

תוכן סיכום בדף לא. 4

Handleiding1. Zet de temperatuurknop op ca. 130 graden Celsius.2. Haal het mandje uit de friteuse.3. Haal de blokken vet uit de verpakking (let op dat al het papier goed verwijderd wordt!) en leg ze in defriteuse, zo goed mogelijk verdeeld over het verwarmingselement.4. Steek de stekker in het stopcontact. e friteuse zal nu op een lage temperatuur de blokken vet gaan smelten waarbij enige rookontwikkelingDkan ontstaan. Dit is normaal. Zorg voor voldoende ventilatie. Zet de temperatuur bij dez

תוכן סיכום בדף לא. 5

HandleidingNederlandsdampen. Verwijder het mandje uit de pan. Met behulp van het haakje aan het mandje kunt u hetmandje eerst aan de binnenrand van de pan laten hangen. Zo kan overtollige olie eerst uit het mandjedruipen. Schud daarna voorzichtig het gefrituurde voedsel op een bord of een schaal.9. Schakel wanneer u klaar bent met frituren de friteuse uit door de aan/uit- en temperatuurknop geheelnaar links in de stand ‘off’ te draaien. Neem de stekker uit het stopcontact. • Zorg ervoor

תוכן סיכום בדף לא. 6

HandleidingHet Cool Zone-systeem voorkomt dat voedselresten aanbranden. Hierdoor blijftde olie zuiverder, wat beter is voor uw gezondheid. Bovendien gaat de olielanger mee. Uw eten heeft nog nooit zo lekker gesmaakt.Reiniging en onderhoud 190ºCCool ZoneReinig het apparaat en de losse onderdelen grondig na elk gebruik:1. Schakel de friteuse uit door de aan/uit- en temperatuurknop geheel naar links te draaien. Neem destekker uit het stopcontact.2. Laat de friteuse afkoelen.3. Berg het snoer op i

תוכן סיכום בדף לא. 7

HandleidingGarantiebepalingenNederlandsDe importeur geeft onder de volgende voorwaarden 60 maanden na aankoopdatum garantie op dezeapparatuur tegen defecten die zijn ontstaan door fabricage- en/of materiaalfouten.1. In de genoemde garantieperiode zullen geen kosten worden berekend voor arbeidsloon en materiaal.De onder garantie uitgevoerde reparatie verlengt de garantietermijn niet.2. Defecte onderdelen of bij remplace (omruiling) de defecte apparaten zelf, worden automatischeigendom van de im

תוכן סיכום בדף לא. 8

GebrauchsanweisungWir gratulieren Ihnen zum Kauf dieser Fritteuse mit herausnehmbarem emaillierten Behälter, Inhalt 3,5 Liter.Sicherheitsbestimmungen - AllgemeinSicherheitsbestimmungen - Elektrizität und Wärme• Bevor Sie das Gerät verwenden, prüfen Sie, ob die Netzspannung mit der auf dem Typenschild desGeräts angegebenen Stromstärke übereinstimmt.• Schließen Sie das Gerät nur an eine geerdete Steckdose an.• Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nic

תוכן סיכום בדף לא. 9

Gebrauchsanweisung• Sorgen Sie dafür, dass die Produkte richtig trocken sind, bevor Sie diese frittieren. Feuchte Produkte könnendas heiße Öl oder Fett stark zum Aufspritzen bringen. Lösen Sie von gefrorenen Lebensmitteln möglichst vielEis ab, um ein Aufspritzen zu verhindern.• Legen Sie nicht zu viele Lebensmittel in den Frittierkorb.• Reinigen Sie die Außenseite des Geräts nach der Benutzung gründlich.• Verwenden Sie das Gerät nicht mit externen Zeitschaltuhren o.ä.Technisc

תוכן סיכום בדף לא. 10

GebrauchsanweisungSie könne in dieser Friteuse sowohl Oel als auch festes Fritierfett verwenden. Folgen Sie dann denfolgenden Anweisungen:1. Drehen Sie den Temperaturschalter auf ca. 130° Celsius.2. Nehmen Sie den Korb aus der Friteuse.3. Nehmen Sie das Fritierfett aus der Verpackung ( Achtung: überprüfen Sie das keinverpackungsmaterial mit in die Friteuse gelangt) und legen Sie den Block auf das Heizelement.4. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Stellen Sie die Temperatur beim Schme

תוכן סיכום בדף לא. 11

Gebrauchsanweisung8. Wenn die Produkte fertig sind, öffnen Sie den Deckel vollständig, sodass Sie sich nicht verbrennenkönnten an den aufsteigenden Dampfen. Heben Sie den Korb aus dem Gehäuse. Mithilfe des am Korbbefindlichen Hakens können Sie den Korb erst an der Innenseite der Pfanne hängen lassen. So kanndas überflüssige Öl erst aus dem Korb abtropfen. Legen Sie danach die Lebensmittel vorsichtig aufeinen Teller oder in eine Schale.9. Wenn Sie fertig sind mit frittieren, schalten S

תוכן סיכום בדף לא. 12

Gebrauchsanweisungbenutzung - Cool-Zone-SystemDas Cool-Zone-System verhindert das Verbrennen von Frittiergutresten durchden kühleren Bereich unter dem Heizelement. Das Öl bleibt länger sauber undkann somit länger verwendet werden.Reinigung und Wartung190ºCReinigen Sie das Gerät und die Einzelteile nach jeder Verwendung gründlich:1. Schalten Sie die Fritteuse aus, indem Sie den Ein-/Aus-Temperaturknopf ganz nach links drehen.Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.2. Lassen Sie die Fritt

תוכן סיכום בדף לא. 13

GebrauchsanweisungGarantiebestimmungenDeutschDer Importeur gewährt für dieses Gerät unter den folgenden Bedingungen 60 Monate Garantie abKaufdatum auf Schäden, die aufgrund von Herstellungs- und/ oder Materialfehlern entstanden sind.1. Innerhalb der genannten Garantiefrist werden keine Kosten für Arbeitslohn und Material berechnet. DieGarantiefrist wird durch die unter Garantie ausgeführte Reparatur nicht verlängert.2. Schadhafte Teile oder, im Falle eines Umtauschs, die schadhaften Ger

תוכן סיכום בדף לא. 14

Mode d’emploiNous vous félicitons de votre achat avec cuve en émaille amovible et une capacité de 3,5 litres.Consignes de sécurité - Généralités• Lisez soigneusement le mode d’emploi et conservez-le précieusement.• Utilisez cet appareil uniquement suivant les instructions décrites dans le mode d’emploi.• Cet appareil ne peut être utilisé par des enfants ou des personnes avec des capacités physiques,mentales ou sensorielles limitées, manquant d’expérience ou de conna

תוכן סיכום בדף לא. 15

Mode d’emploi• Les aliments à frire doivent être bien secs au moyen d’être plongés dans la friteuse. Un alimenthumide fera gicler violemment la friture brûlante. S’il s’agit d’aliments surgelés, enlevez les paillettesde glace, qui elles aussi causeraient des éclaboussures.• Ne placez pas trop d’aliments à la fois dans le panier à friture.• Nettoyez soigneusement l’extérieur de l’appareil après l’utilisation.• Cet appareil ne doit pas être utilisé avec un t

תוכן סיכום בדף לא. 16

Mode d’emploi1. Tournez le bouton de temperature à 130 degrée.2. Enlevez le panier de la friteuse.3. Ouvrez les bloques de graisse solide du paquet (faites bien attention qu’il ne reste pas de papierdessus) et mettez le dans la friteuse. Placez le bien au milieu de l’élément de chauffage.4. Branchez l’appareil.Les bloques de graisse solide vont commencer à fondre à une petite temperature. Il peut se produire undéveloppement de fumées, ceci est normale. Prenez soin pour une venti

תוכן סיכום בדף לא. 17

Mode d’emploibrusquerie, pour que pour que les vapeurs ne vous brûlent pas. Sortez-le du bain de friture. Le borddu panier comporte un crochet par lequel vous pouvez l’accrocher au rebord du bain de friture, àl’intérieur. Ainsi, l’huile superflue peut s’égoutter dans le bain. Disposer la nourriture sur un plat ou uneterrine délicatement.9. Lorsque vous avez fini votre friture, éteignez la friteuse en tourner le bouton de réglage de latempérature tout à gauche en position ‘o

תוכן סיכום בדף לא. 18

Mode d’emploiFonctionnement - Zone FroideLa “zone froide” située sous la résistance permet aux résidus d’aliments quitombent dans le fond de la friteuse, de ne pascarboniser. L’huile reste doncpropreplus longtemps.Nettoyage et entretien190ºCCool Zone Vérifiez que vous avez monté correctement le panneau de commande avec le élément chauffage.Si le panneau n’est pas enfilé exactement dans les guides, le coupe-circuit entre en fonctionautomatiquement et l’appareil ne peut pa

תוכן סיכום בדף לא. 19

Mode d’emploiConditions de garantieFrançaisÀ compter de la date d’achat de cet appareil, l’importateur donne, aux conditions suivantes, 60 mois degarantie couvrant tous les défauts consécutifs à des défauts de pièce et main d’œuvre.1. Pendant la période de garantie aucun frais ne sera facturé pour les pièces et la main d’œuvre. Lesréparations effectuées sous garantie ne prolongent pas le délai de garantie.2. En cas d’échange, les pièces défectueuses ou les apparei

השאירו תגובה